KADIN TOPLUMSAL CİNSİYET

Antalya Barosu’dan Anayasa Mahkemesine tepki

Antalya – Anayasa Mahkemesi’nin sadece dini nikahı yeterli bulduğu düzenlemesine ilişkin Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu’nun açıklamasında, “Bu karar evrensel hukuk kurallarına, kadının insan haklarına, İstanbul Sözleşmesi’ne, Anayasa’nın 10’uncu maddesine ve laiklik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir” denilerek bu hatadan derhal dönülmesi için çağrıda bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi’nin 230’uncu maddesi, ” resmi nikah olmadan dini nikah kıyan imam ile çiftelere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası” yönündeki yeni düzenlemenin kaldırılmasına karşı bir tepki de Antalya’dan geldi. Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu düzenleme, 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, ‘evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına’ dair medeni nikâh esası ile aynı Kanunun 110’uncu maddesi hükmüne aykırı olduğu açıktır. Oy çokluğuyla verilen bu karı benimsemiyor ve karşı çıkıyoruz. Evliliğin, evlendirme memuru önünde yapılması kadın ve çocuk haklarının, kadın-erkek eşitliğinin temel taşlarıdır” denildi.

Düzenleme ile din kullanılarak kadın ve çocukların istismar edilmesinin önünü açmanın amaçlandığının altı çizilen açıklamada, “Kadınların tek eşliliğinin, uygun yaş ve koşullarda evlenmelerinin, evlendikten sonra yönetsel ve ekonomik haklara sahip olmalarının, miras haklarının ve boşanırken boşanma hakkı başta olmak üzere nafaka ve tazminat haklarının kullanılmasında önemli hak kayıplarına sebep olacak bir ortam yaratılmıştır. Bu karar ile beraber resmi nikah önceliği kalkacak, küçük yaşta evlilikler çoğalacak, çok eşliliğin önü açılacak ve kadına karşı şiddette artacaktır” diye belirtildi.

‘KARAR KADINI ÖTEKİLEŞTİRMİŞ’

Düzenlemenin kadının toplumsal hayatta desteklenmesinin, sosyal konumunun düzenlenmesinin ve kadının önündeki engellerinin kaldırılması için pozitif ayrımcılık uygulamasının tamamen ihlaline neden olacağının altı çizilen açılamada, “Verilen bu iptal kararı ile kadını evlilik hayatında ikincil konuma düşürmüş ve kararda belirtildiğinin aksine eşitlik ilkesini kadın aleyhine ihlal etmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin oy çokluğu ile almış olduğu bu karar, evrensel hukuk kurallarına, kadının insan haklarına, İstanbul Sözleşmesi’ne, Anayasa’nın 10’uncu maddesine ve laiklik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Mahkeme kararı ile oluşturulan yasal boşluğun bir an önce doldurularak, dinsel ve geleneksel uygulamaların kötüye kullanılması suretiyle, kadınların ve kız çocuklarının gerek medeni haklarından yoksun bırakılması gerekse şiddetin kucağına itilmesi tehlikesinin önüne geçilmelidir” denildi.

Kaynak: JINHA
Haber: Helin Yıldırım

Benzer Yazılar